Other languages Menu
 ForsideBates Cargo-PakProdukterTransporttyperRåd og vejledningFilmKontakt
 Korrekt brugLuftpude fyldningLasteforslagTransportøkonomi

Sikker transport er sikker økonomi


Luftpudens pris er faktisk den mindste faktor, hvis man kigger på den totale økonomi. Det handler om sparet tid ved lastning og losning, reduktion af reklamationer, erstatningskrav fra kunderne og tab af goodwill

. Modtager har ingen ekstra omkostninger og besvær med bortskaffelse af materialer.

Bates Cargo-Pak oppustelige luftpuder er samtidig det økonomiske alternativ til special behandlet træ og andre - ofte miljøbelastende - materialer, der traditionelt anvendes til sikring af godstransporter.


Bates Cargo-Pak ApS
Stigsborgvej 36 · DK-9400 Nørresundby
Tel +45 96 32 88 00
info@bates-cargopak.com
Privacy & Cookiepolicy
This site uses cookies We store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.
Read our Privacy Statement and our Cookies Policy to learn more.

OK